Where is Center

อะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่

ทำไม “ฝน” ถึงทำให้บางคนเป็นหวัด

5 min read

  อย่างที่ทราบกันแล้วว่า โรคไข้หวัดเกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งลำพังเพียง “น้ำฝน” ไม่สามารถทำให้เป็นหวัดได้

เพียงแต่ในเวลาที่ฝนตก จะมีทั้งลมทั้งฝนที่อาจพัดพาเชื้อไวรัสมาในอากาศ คุณอาจเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อไวรัสในอากาศจากที่โล่งแจ้งนั่นเอง และเวลาที่ฝนตกทำให้อุณหภูมิในตัวเราลดลงจากลมฝน หรือ การที่ศีรษะเปียกฝน หรือ เสื้อผ้าและรองเท้าเปียกอับชื้นอยู่เป็นเวลานาน จึงทำให้เราเป็นหวัดได้ ซึ่งในที่ที่อุณหภูมิที่ต่ำนี่เองเป็นสาเหตุที่ทำให้ไวรัสบางสายพันธุ์เจริญเติบโตได้ดี ทำให้ร่างกายมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้น โดยเฉพาะในบางคนที่มีภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำ ก็จะยิ่งทำให้ป่วยได้ง่ายกว่าปกติ

ดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากไข้หวัด

  ช่วงฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้ การดูแลตัวเองให้ห่างจากโรคไข้หวัดเป็นสิ่งที่สำคัญ เมื่อฝนตกควรหาที่ร่มหลบลมและฝน หลีกเลี่ยงการตากฝน แต่หากเลี่ยงไม่ได้จริง ๆ เมื่อกลับถึงบ้าน ควรเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้ง และอย่าลืมการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย เริ่มจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและยังทำให้ฟื้นฟูจากอาการไข้หวัดได้เร็วขึ้นอีกด้วย