ป้ายกำกับ: โรคภัยไข้เจ็บ

ติดเชื้อในกระแสเลือดคืออะไร

การติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นโรคที่มีอัตราการตายสูงมาก และตายอย่างรวดเร็วถ้าหากได้รับการรักษาไม่ทันท่วงที เพราะเลือดคือองค์ประกอบหลักของร่างกายไหลไปอวัยวะทุกส่วน หากมีความรุนแรงของเชื้อมากอาจทำให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกาย การติดเชื้อทุกส่วนของร่างกายสามารถทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นปอด ทางเดินปัสสาวะ ทางเดินอาหาร หรือผิวหนัง ซึ่งภาวะนี้จำเป็นต้องให้การรักษาอย่างทันที เพราะถ้ามีอาการรุนแรงอาจทำให้ต้องเสียชีวิตได้

ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยเด็ก เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ ผู้ป่วยสูงอายุ เพราะการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันเริ่มเสื่อม และผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำ หรือผู้ป่วยที่มีโรคร่วมหลายอย่าง เช่น เบาหวาน ไตวายเรื้อรัง เป็นต้น

นอกจากปัจจัยของผู้ป่วยแล้วปัจจัยของเชื้อก่อโรคที่เป็นสาเหตุก็เป็นปัจจัยที่สำคัญ เช่น ถ้าเป็นเชื้อที่มีความรุนแรงหรือเป็นเชื้อดื้อยาหลายชนิด ก็จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงได้เช่นกัน

ผู้ป่วยจะมาโรงพยาบาลด้วยอาการของการติดเชื้อของอวัยวะที่เป็นสาเหตุ มีไข้ หายใจเหนื่อย อาจซึมหรือหมดสติ ในรายที่มีอาการรุนแรงจะมีความดันโลหิตต่ำ หรือภาวะช็อก การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ เช่น ไต ปอด หัวใจ ล้มเหลวได้ ซึ่งเป็นสาเหตุที่สำคัญของการเสียชีวิต

ส่วนการรักษา แพทย์จะให้ยาปฏิชีวนะที่ครอบคลุมเชื้อก่อโรคที่สงสัย การให้การน้ำให้เพียงพอ ถ้ามีอาการหอบเหนื่อยมาก อาจจำเป็นต้องใส่ท่อหลอดลมช่วยการหายใจ และติดตามอาการอย่างใกล้ชิด โดยทั่วไปแล้วแพทย์จะให้ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลเพื่อติดตามอาการ ผู้ป่วยที่มีความดันเลือดต่ำ เนื่องจากอาการติดเชื้อ หรือมีไข้สูง อาจต้องนอนโรงพยาบาลนานหลายวัน

ที่มา : นพ.อมร ลีลารัศมี/หมอชาวบ้าน

โรคไขมันในเลือดสูง (ผอมก็เป็นได้)

ตามปกติแล้ว คนเราจะมีไขมันในเลือด เพราะคนเรากินอาหารก็ต้องมีไขมัน และไขมันในร่างกาย ก็เป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้เกิดพลังงาน ไขมันที่เรากินเป็นอาหาร เช่นไขมันสัตว์ ไขมัน-พืช กระเพาะและลำไส้จะย่อย และดูดซึมเข้าสู่เส้นเลือด ซึ่งร่ายกายจะนำไปใช้เป็นพลังงาน ถ้ากินมากไขมันก็มาก ถ้ากินน้อยไขมันก็น้อย ร่างกายก็ใช้หมด ถ้ามากร่างกายใช้ไม่หมด จะเก็บสะสมไว้ในร่างกาย ดังนั้นคนกินมากๆ ร่างกายจึงอ้วน

ลักษณะของไขมันในเส้นเลือดแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 2 กลุ่ม คือุ
1. ไขมันในรูป โคเลสเตอรอล
2. ไขมันในรูป ไตรกลีเซอไรด์
ในคนปกติจะมี โคเลสเตอรอล 150-200 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น
ไตรกลีเซอไรด์ 100 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น

ดังนั้น ถ้าโคเลสเตอรอลเกิน 200 และไตรกลีเซอไตด์ เกิน 100 จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ เนื่องจากจะเป็นผลให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือด และเส้นเลือดอุดตันและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
การที่ไขมันในเลือดสูง มีผลทำให้เลือดมีความเข้มข้น และหนืดมากขึ้น การไหลเวียนของเลือดช้าลง ทำให้ไขมันตกตะกอน เกาะตามเส้นเลือด เป็นผลทำให้เส้นเลือดแข็งและหนาขึ้น ช่องว่างในเส้นเลือดเล็กลง มีผลทำให้เลือดไหลไปเลี้ยงสมอง และหัวใจน้อยลง หรือเกิดการอุดตัน ซึ่งพบมากในผู้สูงอายุ

สาเหตุ

-พันธุกรรม คือมีประวัติคนในครอบครัว/ญาติ ไขมันในเลือดสูง
-จากพยาธิสภาพของโรคบางชนิด เช่น เบาหวาน ต่อมไทรอยด์ โรคตับ โรคไต โรคพิษสุราเรื้อรัง ซึ่งโรคเหล่านี้ ทำให้การเผาผลาญสารไขมันผิดปกติไป เกิดภาวะไขมันในเลือดสูง
-การบริโภคอาหารที่มีไขมันมากเกินไป

อาการ
คนไข้ไขมันในเลือดสูงจะมีอาการ หรือไม่มีอาการก็ได้ หรือมีอาการของโรคที่ทำให้ไขมันในเลือดสูง เช่น โรคเบาหวาน โรคตับ

การป้องกัน

-ตรวจไขมันในเลือดทุกครั้งที่ตรวจสุขภาพประจำปี
-งดสูบบุหรี่
-ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
-ลดอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ไขมันสัตว์ ขนมหวาน อาหารที่ใช้กะทิ อาหารเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูง ไข่แดง สมองสัตว์ ชา-กาแฟ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ที่มา : กรมอนามัย

error: Content is protected !!