ป้ายกำกับ: ประวัติ

11 ต.ค.

ประวัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง

เทศบาลเมืองบางบัวทองจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2480 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2480Read More

error: Content is protected !!