ตำนานพระธาตุพนม “อุรังคนิทาน”

22 ต.ค.

ตำนานพระธาตุพนม “อุรังคนิทาน”

YouTube video

ต้นฉบับมาจาก “พระธาตุพนม พระบรมธาตุสองแผ่นดิน” 49 นาที