เอกสารแนะนำ – ตารางแพทย์ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษศัลยกรรมและกระดูก

เอกสารแนะนำ – ตารางแพทย์ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษศัลยกรรมและกระดูก

  ไม่มีหมวดหมู่ admin

Surgery & Orthopaedics Clinic
ศัลยกรรมและกระดูก
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 4 โซน T
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
จันทร์-ศุกร์ 07.00-19.00 น. / เสาร์ 07.00-15.00 น. /
อาทิตย์ 08.00-12.00 น.

โทรศัพท์ 0 2200 4336 – 7

เพื่อความสะดวกของท่านผู้มาใช้บริการ
กรุณาโทรมาสอบถามและนัดหมายล่วงหน้า

ตรวจพรีเมี่ยมคลินิกโรงพยาบาลรามาธิบดี

เปิดให้บริการแล้ววันนี้ วชระ เบียนพรีเมี่ยมคลินิก เปิดให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการทำบัตรใหม่ เพื่อใช้ในการนัดหมายในพรีเมียมคลินิก สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีบัตร สามารถลงทะเบียนส่งข้อมูลทำเวชระเบียนผ่านหน้าเว็บงานเวชระเบียนได้แล้วโดย ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ท่านสามารถลงทะเบียน ผ่านเว็บ งานเวชะเบียนคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาบดีได้ โดยเลือกเมนู “ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่พรีเมี่ยมคลินิก”    เมื่อลงทะเบียนผ่านแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบเลขที่เวชระเีบียนผ่านหน้าเว็บเพื่อใช้การแจ้งนัดหมายได้


หน่วยตรวจที่เปิด 

  • ศูนย์ตรวจสุขภาพ


  • ศูนย์จักษุ วิทยา


  • ศูนย์สุขภาพสตรี


  • ศูนย์ทันตกรรม


  • คลินิกพรีเมี่ยม อายุรกรรม


  • ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น


  • คลินิกพรีเมี่ยม หู คอ จมูก


  • คลินิกพรีเมี่ยมศัลยกรรมและกระดูก


  • ศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์