• ไม่มีหมวดหมู่

โรคใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก อัมพฤกษ์ที่หน้า (Bell’s palsy) หญิงตั้งครรภ์ก็เป็นได้

You may also like...

error: Content is protected !!