Where is Center

อะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่

น้ำพุร้อน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

5 min read

อุทยานบ่อน้ำร้อน วัดอุทยานบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 13 ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

บ่อน้ำร้อนจำนวน 9 บ่อ และบ่อเล็กๆ อีกหลายบ่อ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด
ลักษณะธรณีวิทยา
หินอาร์โคส หินกรวดมน และหินดินดาน ยุคครีเทเซียส – จูแรสซิก
ลักษณะทางกายภาพ
บ่อน้ำร้อนรวม 9 บ่อ เส้นผ่าศูนย์กลางของแต่ละบ่อประมาณ 3-4 เมตรมีบ่อเล็ก ๆ อีกหลายบ่อ เป็นพื้นที่ราบริมคลอง พบน้ำผุดอยู่ในห้วยหลายแห่ง คุณภาพน้ำดี ใส ไม่มีกลิ่นกำมะถัน
ลักษณะทางเคมี
ความเป็นกรด-ด่าง 7.90 , ปริมาณมวลสารทั้งหมดและแร่ธาตุอื่นๆ 320 ppm.

สิ่งอำนวยความสะดวก :
-บ่อแช่/อาบน้ำรวม 9 บ่อ
-ห้องสุขา 6 ห้อง แยกชาย/หญิง
-ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม 1 ร้าน
-ที่จอดรถ จอดได้ประมาณ 20 คัน
-บริการนวดแผนโบราณ
-ศาลาเอนกประสงค์ 2 หลัง

เดินทางอย่างไร :

ทางรถยนต์จากที่ว่าการ อ.บางขัน ใช้ทางหลวงหมายเลข 4151 (บ่อล้อ – ลำทับ) มุ่งหน้าไปเมืองนครฯ ประมาณ 9 กม. จะพบแหล่งอยู่ทางขวามือ ซึ่งห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ประมาณ 77 กม