มาทำความเข้าใจ การใช้ AM PM ในการบอกเวลากัน

31 ม.ค.

มาทำความเข้าใจ การใช้ AM PM ในการบอกเวลากัน

ก่อนอื่นเราต้องรู้ความหมายของคำย่อก่อนว่าคำย่อ AM PM ย่อมาจากอะไร ดังนี้

AM ย่อมาจาก Ante Meridiem = ใช้เวลา หลังเที่ยงคืน ถึง ก่อนเที่ยงวัน เริ่มที่ 00.01 น.ไปจนถึง 11.59 น.

PM ย่อมาจาก Post Meridiem = ใช้เวลา หลังเที่ยงวัน ถึง ก่อนเที่ยงคืน เริ่มตอน 12.01 น.ไปจนถึง 23.59 น.

จะสังเกตุว่า เวลาของฝรั่งจะนับแค่ 1-12 นาฬิกาเท่านั้น ไม่เหมือนคนไทยที่มี 1.00 น. ไปจนถึง 24.00 น.
ยกตัวอย่างที่จะเห็นได้ชัด เช่น บ่ายสองโมง ของฝรั่งก็จะใช้ 2 PM ซึ่งเท่ากับ 14.00 น. ฝรั่งจะไม่พูด 14 o’clock

นอกจากนี้ เที่ยงวันกับเที่ยงคืนความจริงแล้วไม่สามารถเรียกว่า AM หรือ PM ได้ แต่เที่ยงวันจะใช้ 12 noon หรือ 12 midday ในขณะที่ เที่ยงคืนใช้ 12 midnight แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงมักเห็นใช่กันแบบ 12 AM 12 PM กันอยู่แพร่หลายก็อาจอนุโลมใช้ได้

ตารางเปรียบเทียบเวลา 12 ชั่วโมงและ 24 ชั่วโมง

24-hour clock 12-hour clock
0:00 12:00 midnight
(start of the day)
1:00 1:00 a.m.
2:00 2:00 a.m.
3:00 3:00 a.m
4:00 4:00 a.m.
5:00 5:00 a.m.
6:00 6:00 a.m.
7:00 7:00 a.m.
8:00 8:00 a.m.
9:00 9:00 a.m.
10:00 10:00 a.m.
11:00 11:00 a.m.
12:00 12:00 noon *
13:00 1:00 p.m.
14:00 2:00 p.m.
15:00 3:00 p.m.
16:00 4:00 p.m.
17:00 5:00 p.m.
18:00 6:00 p.m.
19:00 7:00 p.m.
20:00 8:00 p.m.
21:00 9:00 p.m.
22:00 10:00 p.m.
23:00 11:00 p.m.
24:00:00 (midnight)*
(end of the day)
error: Content is protected !!